डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको पूर्ण शूल्कीय तर्फको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !