प्रि—डिप्लोमा (साबिक टि.एस.एल.सी) तहको पूर्ण शूल्कीय भर्नाका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !